Studiebegeleiding

Elisabeth °1995

‘Studeren, hoe doe je dat?’ 

Een eenvoudige vraag, met een complex antwoord. Er bestaat niet één juiste studiemethode. Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Het is niet altijd eenvoudig om op eigen houtje een gepaste studiemethode te vinden. Daarom gaan we samen op zoek naar de studiemethode die het best aansluit bij jouw zoon of dochter, en kijken we hoe talenten en kwaliteiten hierin het best tot hun recht komen. 

Deze zoektocht is een proces, waarbij planning, reflectie en bijsturing nodig zijn. We gaan dit proces samen aan. Samen brengen we structuur in het leren en het verwerken van leerstof. Samen zorgen we voor overzichtelijke leerstofgehelen. Samen maken we leren uitdagend en boeiend!

Je kan bij mij terecht voor:

  • Planning en organisatie

  • Structuur

  • Efficiënt werken

  • Concentratie en motivatie

  • Faalangst

  • Vakinhoudelijke ondersteuning (lager onderwijs, middenschool secundair onderwijs)

Tarieven:

Intake gesprek (60 min) : 50 euro 

Dit is een eerste verkennend gesprek met het kind/de jongere en de ouders, waarbij er een beeld geschetst wordt van de leerling op dat moment. Op basis van deze informatie wordt bepaald op welke thema’s er gefocust zal worden in de begeleidingssessies.

 

Begeleidingssessie (50 min) : 40 euro

Na het eerste verkennend gesprek kan er een begeleidingstraject worden opgestart. Het aantal sessies per kind/jongere kan variëren naargelang de persoonlijke vragen en moeilijkheden.

 

Sommige mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling (max. 10 euro per sessie). Voor meer informatie hierover neem je best contact op met je eigen mutualiteit. 

Wie ben ik? 

Ik begon mijn studententijd in Leuven met de lerarenopleiding lager onderwijs. Na drie jaar voelde ik dat ik nog niet voldoende kennis had om de praktijk in te gaan en startte ik het schakeljaar pedagogische wetenschappen. Ik koos uiteindelijk voor de afstudeerrichting ‘orthopedagogiek’. De achtergrond van kinderen, jongeren en hun gezin, de opvoedingssituatie en het zoeken naar manieren om hen te ondersteunen spreken me zeer sterk aan. Vandaar dat mijn keuze snel gemaakt was. In 2019 studeerde ik af als master in de orthopedagogiek aan de KU Leuven. 

 

Mijn masterproef focuste zich op de begeleiding van jongeren met ASS en eventueel aanvullende specifieke leerproblemen. Na mijn opleidingsstages heb ik een tijdelijke opdracht aan de Ziekenhuisschool van UZ Gasthuisberg aanvaard. In de zomer van 2020 heb ik meegewerkt aan de zomerschool te Zoutleeuw. Deze ervaringen gebruik ik nu voor de persoonlijke begeleiding van kinderen en jongeren. 

 

Ook ik heb geleerd te leren en ben gemotiveerd om te blijven leren, daarom volg ik via afstandsonderwijs de cursus ‘creatieve therapie’. Het is mijn droom om mijn passie ‘muziek’ te kunnen inzetten als middel in begeleidingsmomenten. Met deze extra opleiding zet ik hierin een eerste stap. 

Studiebegeleider

Master in de pedagogische wetenschappen – orthopedagogiek

Bachelor in de lerarenopleiding: lager onderwijs 

Creatieve therapeut i.o. 

    

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO)​

 

Contactgegevens:

0479 11 28 13 –  elisabeth@praktijkamalgaam.be

'Je moet doen wat je denkt dat je niet kunt doen'
Eleanor Roosevelt