Freeke °1989

Ieder van ons ervaart wel eens moeilijkheden op zijn levenspad, in zijn relatie, gezin of ruimere omgeving. Veel van deze zaken lossen we zelf of met de hulp van ons eigen netwerk op. Soms zijn de lasten echter te zwaar om alleen te dragen, is het pad te oneffen en roept men de hulp van een therapeut in.

Als therapeut zie ik elke cliënt en elk verhaal als uniek. Ik hecht dan ook belang aan het uitgebreid beluisteren van jouw aanmeldingsvraag. Vanuit een open houding en in een sfeer van vertrouwen ga ik samen met jou op zoek: wat is de betekenis van de moeilijkheden die je ervaart, hoe kan je een andere kijk krijgen op deze moeilijkheden, hoe kan er opnieuw verbinding ontstaan in je relatie of je gezin, hoe kan je een andere weg inslaan. Ik werk vanuit een systemisch kader: vanuit de visie dat iedere persoon in verbinding staat met anderen. Eenieder maakt deel uit van verschillende systemen (koppel, gezin, werk,…) waarin er sprake is van voortdurende wederzijdse beïnvloeding. Ik stel jouw krachten en de krachten van jouw systemen centraal. 

Je kan bij mij terecht voor:

  • Relatie- en gezinstherapie

  • Individuele therapie voor adolescenten

  • Individuele therapie voor kinderen met een (vermoeden van een) diagnose

  • Groepstherapie voor jongeren

Als relatie- en gezinstherapeut werk ik rond moeilijkheden in de partnerrelatie, moeilijkheden in het gezin (echtscheidingen, nieuw-samengestelde gezinnen, conflicten in ouder-kindinteractie, psycho-educatie rond de beperking of ziekte van een gezinslid,…), moeilijkheden in de ruimere familiale context. 

Binnen de individuele therapie met adolescenten werk ik met jongeren die moeilijkheden ervaren en vastlopen in hun (sociaal-emotionele) ontwikkeling. Elke vorm van lijden dat door de adolescent ervaren wordt, kan het startpunt zijn van een psychotherapeutische begeleiding. 

Binnen de individuele therapie met kinderen richt ik me tot kinderen met een beperking (motorische beperking, verstandelijke beperking) en kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis (autismespectrumstoornis, ADHD, DCD, …). Hoe om te gaan met de diagnose vormt een belangrijk thema in de therapieën die ik geef. Deze psycho-educatie bied ik zowel in individuele therapie aan het kind als in gezinsverband aan. 

Tarieven

 

Individuele begeleiding: 50 euro voor 50 min.

Gezinsbegeleiding: 60 euro voor 60 min.

 

Wie ben ik?

In 2012 studeerde ik af als orthopedagoge aan de UGent.  Vanuit mijn ervaring als orthopedagoge in het werken met kinderen en jongeren met een motorische beperking en hun diverse systemen (gezin, ruimere familie, professionele hulpverleners,…) heb ik de afgelopen jaren mogen ervaren hoe krachtig mensen, relaties en gezinssystemen kunnen zijn. Mijn interesse in relaties en gezinnen en in de daarin aanwezige dynamieken, heeft me ertoe aangezet om in september 2018 te starten met de opleiding partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan de UGent. 

Freeke Campens

Systeempsychotherapeut i.o.

Master in de orthopedagogiek

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen
Lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

Contactgegevens

0493 70 94 30 –  freeke@praktijkamalgaam.be

Survivalreeks voor tieners - flyer voor

ga naar agenda >>

© 2023 by amalgaam    -   grafisch design door: PEEK / Janne De Volder  -  portretfotografie: Wim Van Soom