Tarieven psychologische begeleiding

 

Intake gesprek (60 min)              50 euro/60 euro

 

Dit is een eerste verkennend gesprek, individueel (50 euro) of als koppel/gezin (60 euro), waarna eventueel vervolggesprekken worden opgestart.

 

Individueel gesprek (50 min)                   50 Euro

 

Na een eerste gesprek kan in overleg individuele therapie opgestart worden.

 

Koppelgesprek of gezinsgesprek (60 min)      60 Euro

 

Indien de hulpvraag betrekking heeft op een koppel of een gezin kan hiervoor koppel- of gezinstherapie opgestart worden 

Sommige ziekenfondsen voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling. Meer informatie hierover kan je vinden op http://vlaamspatientenplatform.be of via je eigen ziekteverzekering. 

 

Tarieven diëtetiek

Een 1e en 2e consult voor volwassenen (60min) kost 50 euro, Opvolgconsulten en consulten kinderen (45 min) kosten 38 euro, of (30min): 25 euro.

Bij bepaalde verstrekkingen komt de ziekteverzekering tegemoet. Gemiddeld is de tussenkomst 10 euro per consult. Voor diabetes, zorgtraject, kinderen met obesitas, e.a. gelden  andere tarieven. Je kan best hierover rechtstreeks je mutualiteit contacteren.

 

© 2023 by amalgaam    -   grafisch design door: PEEK / Janne De Volder  -  portretfotografie: Wim Van Soom